Pedagógiai és Kommunikációs Szakmai Kollégium és az Emberi Erőforrások

Szakkollégium Best Practice találkozója Pécsett – 2013. május 6.

 

A találkozó célja, hogy a két szakkollégium szorosabbra fűzze a kapcsolatot, és eszmecserét  folytasson  a  jelenlegi  működéséről,  programokról,  lehetőségekről.  Amely véleményem szerint maximálisan elérte a kívánt eredményt. Nagy Péter a PKSZK képviseletében bemutatta a dunaújvárosi szakkollégium működését, megemlítve az elmúlt időszakban történt módosításokat is (TÁMOP 4.2.2/B). Illetve a hagyományossá vált rendezvényeket, s az esetleges jövőbeli célokat. Ezt követően az EESZK tagjai (aktívjai) kérdéseket tettek fel a rendezvények népszerűsítést (internetes  felület, személyes elérés, Neptun üzenet, plakát) s a részvételi arányt illetően.  A pécsiek  elárulták,  hogy  náluk  is  változó  a  hallgatói  aktivitás,  amit  talán  az  alacsony létszámnak lehet betudni. A  kérdésekből  ötletelés  (spontán  brainstorming)  támadt,  amely  igen  gyümölcsözőnek bizonyult. Elárulták, hogy  hosszú távú céljuk, hogy a középiskolások számára vonzóvá (híressé)  tegyék  a  szakkollégiumot,  „azért  akarjanak  a  karra  jelentkezni,  mert  nívós szakkollégium  működik”,  amely  biztosítja  a  szakmai  tapasztalatot,  és  az  esetleges elhelyezkedési lehetőséget. Ennek érdekében Tehetségponttá  váltak, s elkezdték felvenni a kapcsolatot a helyi (környékbeli) munkáltatókkal, hogy valós szakmai képzést tudjanak nyújtani.  [Dunaújvárosi  alternatíva:  Tehetségpont,  aktívabb  kommunikáció  a középiskolákkal!] A pécsi diákság, kemény magja 8 főből áll, amely képes egymás közt elosztani a feladatokat s ezt  kellő fegyelemmel meg is teszik. Ezen kívül  előadásokat szerveznek, s vitafórumokat, illetve  filmvetítést,  amely a szakmához kötődik.  Szigorú tanmenetet írnak elő maguknak, melynek segítségével az egész tanév lefedhető, és megfelelően ütemezhetőek a feladatok. [Lehetőség szerint kérnénk tőlük egy kivonatot, amely kiindulási alapul szolgálhat egy ’újvárosi tervezésnek is] A  motiváltság,  szakmai(bb)  képzés,  gyakorlatorientált  feladatok,  foglalkozások  és  a  jó közösség  a  hossz  távú  cél.  Esetleg,  ha  kiválóan  működik  mind  ez,  egyes  előadások, akkreditálása. Ahogy  Dunaújvárosban, így ott sincs kolbászból a kerítés, és szinte 0 anyagi forrásból valósították meg magukat. Szolgáljon hát például az elkötelezettség, a szakmai előmenetel, és az akaraterő.

Közös célok: Előadás sorozat szervezése adott vitatémán belül. Felkészül egy vagy több tanár/diák a témakör(ök)ből, s akár konferenciává is válhat az esemény. Minimum két „részes”  konferencia amelynek egyik fordulója Dunaújváros, a másik Pécs. Fontos, hogy a diákok készüljenek kérdésekkel!

Külön köszönet ez úton is:

  Lendvai Tamásnak és Biba Sándornak