A pályázati felhívás kódszáma

TÁMOP- 4.2.2.B-10/1

A projekt címe

Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán

A projektgazda neve

Dunaújvárosi Főiskola

A kapcsolattartó és elérhetőségei

Melkovics János, Dunaújvárosi Főiskola, IKerpely Antal Kollégium Igazgató, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1/A, tel: 25/551-267, Telefax: 25/410-434,Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A projekt hossza (hónap)

24 hónap

Az igényelt támogatás összege (ezer Ft)

79.958 eFt

A támogatás intenzitása (%)

100 %

A projekt rövid, szöveges ismertetése („vezetői összefoglaló”)

Jelen projektben fejleszteni kívánjuk a tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységét, kiemelkedő képességű hallgatóink érdeklődését még a tanulmányaik korai szakaszában fel kívánjuk kelteni a tudományos munka iránt. Szeretnénk felkészíteni és bevonni őket tudományos feladatok elvégzésébe, a Főiskolán folyó kutatási munkába. Elő kívánjuk segíteni a kiemelkedő tudományos eredmények bemutatását tudományos diákköri konferenciákon, mind helyben, mind országos viszonylatban. A Főiskolán már meglévő szakkollégiumi alapokra támaszkodva tovább kívánjuk fejleszteni az olyan szakmai és tudományos műhelyeket, szakmai kollégiumokat, amelyek megfelelnek a mai kor tudományos oktatási és kutatási tendenciáinak, előremutatóak, színvonalasak, átfogják a tudományterületek széles spektrumát, és szakmai minőséget képviselnek.. Kihasználva Kerpely Antal Kollégium (KAK) felújítás utáni infrastrukturális lehetőségeit, továbbá támaszkodva a Dunaújvárosi Főiskola intézeteinek szakmai segítségére és kapcsolatrendszerére öt már meglévő, és regisztrált szakkollégiumunkat kívánjuk fejleszteni és megújítani: Pedagógiai és Kommunikációs Szakkollégium (PKSZK), Kerpely Antal Computer Szakkollégium (KAC), Műszaki Menedzser Szakkollégium (MMSZK), Gazdasági Szakkollégium (GASZ), Műszaki Szakkollégium (MSZK). A szakkollégiumok működése során biztosítani szeretnénk a szakmaiság és a tudományos fejlődési lehetőség mellet olyan közösségek kialakulását, melyek önfejlődőek, hosszabb távon folyamatos lehetőséget biztosítanak a kiemelkedő képességű hallgatók támogatására.. Kiemelten figyelni kívánunk a hátrányos helyzetű, de tehetséges hallgatók segítésére. Programjaink kialakítása során el kívánjuk érni, hogy a szakkollégiumok előszobái legyenek a tudományos diákköri tevékenységnek, kiegészítve a főiskolai alaptanulmányokat, inspirálva a szakkollégistákat a folyamatos tanulás, egyéni képzés és tudományos kutatásban való részvételre. Figyelembe véve a hallgatói önkormányzatiságot , és érdeklődési területeiket javaslataikat, olyan motivációs tényezőt (elhelyezést és ösztöndíjat ) kívánunk biztosítani, amely kedvez és lehetőséget ad a fenti célok elérésére.

Célként el kívánjuk érni, hogy a projekt befejezésekor a szakkollégiumaink létszámának aránya kétszeresére növekedjen, a főiskolai hallgatókéhoz képest, TDK munkában részt vevő hallgatók aránya a főiskola hallgatóinak számához viszonyítva a kiindulási értékekhez képest duplázódjon meg,. A projekt eredményeként megjelent publikációk száma érje el a 10 db-ot, legalább 2 hazai és nemzetközi konferencia előadás szülessen meg,, legalább 3 K+F projekt valósuljon meg hallgatói közreműködéssel. A projektekbe bevont kutatók, oktatók száma érje el a 15 főt, és legalább 140 főt érintsen a projekt időszaka alatt a K+F tevékenység és az intézményi TDK mozgalom.

Vállaljuk, hogy a projekt végrehajtása során együttműködünk az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (továbbiakban: EDUCATIO), és ennek részeként a projekt keretében létrejövő kutatási eredményeket, beszámolókat az EDUCATIO által kiadott eljárásrendnek megfelelő módon és formátumban az EDUCATIO rendelkezésére bocsátjuk annak érdekében, hogy azok ingyenesen hozzáférhetőek legyenek a www.tankonyvtar.hu web-oldalon.